گیرنده دیجیتال FDR-216 فراسو تنها با آنتن کوچک خود قادر به گیرندگی تمامی شبکه های استانی و سراسری بدون نیاز به آنتن هوایی می باشد و همچنین همراه این مدل کابل HDMI عرضه می شود. شرکت فراسو به عنوان تنها برند و تولید
کننده ی داخلی , سرمایه گذاری ویژه ای را در زمینه ی دستگاه های دیجیتال انجام داده و با قدرت وارد بازار تولید دستگاه های گیرنده دیجیتال و تلویزیون ها و مانیتورهائی با گیرنده دیجیتال داخلی شده است.