پلیر Creative Zen X-Fi3 (کریتیو زن ایکس – فای 3) محصولی متفاوت برای افرادیست که تشنه شنیدن آهنگ های باکیفتند و در طول روز به دلیل جابجایی های مکرر و محدودیت های حمل ، از این نعمت بدورند ، محصولی کوچک اما با توانایی های بزرگ !